Contact Us

Address 750 Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
We are open Thứ Hai - Thứ Bảy 8 AM - 5 PM
Phone 0984688758
E-mail nhasachphatgiao8@gmail.com

Vạn Hạnh Books - Hiệu sách Văn Hóa Phật giáo Bỏ qua