Bát Chánh Đạo – Lối sống mang lại hạnh phúc

27,000 VNĐ

Bát Chánh Đạo – Lối sống mang lại hạnh phúc

Thích Hạnh Bình
NXB Hồng Đức  – 141 trang  khổ nhõ
Tái bản 2022

Hạnh phúc là mục đích sống của con người… nhưng hạnh phúc ở đâu, và làm thế nào để có hạnh phúc là một ẩn số. Chính Bát chánh đạo, không phải là một triết lý cao siêu mà rất giản dị và thực tế, chỉ ra những quan điểm sống sai lầm, nguyên nhân đưa đến khổ đau và điều chỉnh sủa sai quan điểm sống, chắc chắn sẽ có an vui hanh phúc trong cuộc sống…( Trích Lời nói đầu -Thích Hạnh Bình)

Bat-chanh-dao-con-duong-hanh-phuc
Bát Chánh Đạo – Lối sống mang lại hạnh phúc

27,000 VNĐ