Chuyển mê khai ngộ

191,000 VNĐ

Chuyển mê khai ngộ
Phật giáo Tây Tạng cơ bản
Tác giả: Yongey Mingyur Rinpoche & Helen Tworkov
Tuệ Nhiên dịch

NXB: Lao Động  – 544 trang

Trong Phật giáo Kim cương thừa, các thực hành nền tảng của Ngondro là bước tu học vô cùng căn bản. Đức Yongey Mingyur Rinpoche đã trình bày những giáo lý vượt thời gian này thể hiện sự thông tuệ, thấu đạt Phật pháp và hiểu biết của Ngài về thế giới đương đại. Theo Đức Jetsun Khandro Rinpoche, Chuyển mê khai ngộ là cuốn sách dành cho tất cả những ai muốn hành trí những pháp tu tinh túy của thực hành Ngondro

Chuyển mê Khai Ngộ
Chuyển mê khai ngộ

191,000 VNĐ