Dẫn vào cửa Duy Thức

176,000 VNĐ

Dẫn vào cửa Duy Thức

Giới thiệu giáo nghĩa Duy Thức  dựa trên nền tảng Kinh Luận
Thích Thanh Hòa
NXB: Đà Nẵng – 532 trang

Trích Lời giới thiệu của HT, Tuệ Sỹ

Tập sách này là mót công trình nghiên cứu nghiêm túc. Tôi mong rằng bên cạnh việc đem lại cho người học Duy Thức một tài liệu tham khảo, nó cũng gợi mở cho người đọc nhiều hứng thú trong việc học tập và nghiên cứu giáo lý Phật đà…
Mạnh Đông 2023

Trích LỜI NÓI ĐẨU
Cuổn sách này là nỗ lực của tác giả để giới thiệu với người đọc một cách tiếp cận hệ thống giáo nghĩa Duy Thức. Với chủ ý đưa ra một cái nhìn sát nhất có thế với những gì được ghi lại trong Thánh điển, tác giả chủ yếu dựa vào các luận thư nguyên điển (Phạn
ngữ hoặc Hán ngữ trong trường hợp bản Phạn không còn, thỉnh thoảng tham chiếu các bản dịch hiện đại) để trình bày mà không diễn giải chủ quan theo tư ý…

 

Dẫn vào cửa Duy Thức
Dẫn vào cửa Duy Thức

176,000 VNĐ