Phật pháp là ánh sáng cứu thế

110,000 VNĐ

Phật pháp là ánh sáng cứu thế

Tác giả; HT. Ấn Thuận
Dịch giả: TN Nguyện Liên
NXB, Hồng Đức -462 trang

LỜÌ GIỚI THIỆU
Dịch phẩm “Phật pháp là ánh sáng cứu thế’’ là một trong những trước tác thuộc bộ Diệu Vân Tập do Hòa thượng Ấn Thuận diễn giảng tại các đạo tràng khi Ngài đi du hóa từ trong nước đên ngoài nước. Bộ sách này gồm 25 ấn phẩm với nhiều nội dung tư tưởng thâm sâu và phong phú.

Ni sư Nguyện Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên và Dịch thuật Hán truyền phát tâm dịch tác phẩm này ra tiếng Việt, nhằm cống hiển cho giới nghiên cứu Phật Việt Nam sở kiến của một bậc Đại hành giả và cũng là Đại học giả Phật giáo Trung Hoa khoảng giữa thế kỷ XX.

Tác phẩm Phật pháp là ánh sáng cừu thế gồm năm mảng chính: (1) Những đóng góp to lớn đức Thế Tôn khi Ngài đến với nhân gian; (2) Hạnh nguyện của đức Phật Di-lặc và chư vị Bồ-tát: Quán Thế Âm,. Địa Tạng; (3) Tông phái và hoằng truyền Phật pháp Trune. Quốc; (4) Phật giáo ở Philipine và Thái Lan; (5) đề tài khác.

Qua tác phẩm này, chúng ta thấy rằng kiến giải của thượng rất độc lập, không lệ thuộc vào truyền thống, Ngài có cái nhìn khá trung dung, không thiên nặng Đại thừa. Qua đó, chúng ta cũng thấy được tư tưởng tiến bộ của Ngài khi mạnh dạn nghiên cứu lại tư tưởng của Thượng tọa bộ và bộ phái, khẳng định giá trị cốt lõi một hệ thống tưởng Phật học nền tảng. Đặc biệt, Ngài đề cao tư tưởng “Phật giáo nhân gian”, làm tiền đề cho các vị Đại sư lỗi lạc; sau này như Hòa thượng Tinh Vân tiếp bước.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam trân trọng sự nổ lực của Ni sư Nguyện Liên đã dày công dịch tác phẩm này sang tiếng Việt, góp thêm nguồn tư liệu của một bậc Thầy trong lãnh vực Phật học thế giới vào tùng thư Phật học Việt Nam, làm rõ những giá trị thiết thực của Phật pháp tại thế gian, khích lệ mọi người chân tu thật học, góp phần làm lợi ích cho nhân sinh…

Trân trọng giới thiệu dịch phẩm đến với các độc giả.

Mùa Phật đản PL 2565 – DL. 2021 Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Min TM. Hội đồng Quản trị Viện trưởng HT. Thích Giác Toàn

 

Phật pháp là ánh sáng cứu thế
Phật pháp là ánh sáng cứu thế

110,000 VNĐ