Thiền ngay bây giờ

30,000 VNĐ

Thiền ngay bây giờ

Thiền sư SN Goenka
TK Pháp Thông dịch
NXB Hồng Đức -170 trang

LỜI NGƯỜI DỊCH
Sau khi giới thiệu cuốn ‘Pháp Môn Niệm Thọ”, kỹ thúật Minh Sát dựa trên tinh thần Kinh Tứ Niệm Xứ, hiện  do thiền sư S.N.Goenka giảng dạv, một số hành giả có liên hệ với chúng tôi để xin thêm tài liệu về pháp môn thiền Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được một cuốn sách nào với đầy đủ chi tiết hơn. May thay, trên mạng có  vài bài giảng và một cuộc phỏng vấn TS. Goenka. Nhận thấy tài liệu này có nhiều điểm mới lạ, chúng tôi liền dịch nó cùng với một số bài giảng trong hai cuốn “Meditation Now” The Art of Living” mà trước đây khi dịch Pháp Môn Niệm Thọ , vì dày quá chúng tôi chừa lại, và lấy tên là “Thiền Ngay Giờ” (Meditation Now)…

 

 

Hết hàng