Hiền Ngu nhân duyên kinh-Luận Giải

45,000 VNĐ

Hiền Ngu nhân duyên kinh-Luận Giải
Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác – Việt dịch: HT. Thích Trung Quán

NXB Hồng Đức – 383 trang

Luận giải  về những câu chuyện tiền thân Đức Phật và các bậc hiền giả với các hạnh tu tập được Đức Phật tán thán công đức, cũng  bao-gồm nhiều chuyện cổ Phật giáo giảng về lẽ Luân hồi Báo ứng từ thời Đức-Phật còn tại thế, qua lời kể của các Đệ tử Đức Phật. Làm Lành là người Hiền, tạo Ác là kẻ Ngu

 

Hết hàng