Khởi nguyên Văn Hiến Phật Giáo và Luật Tạng Bộ Phái

180,000 VNĐ

Khởi nguyên Văn Hiến Phật Giáo và Luật Tạng Bộ Phái

Tác giả E. Frauwallner, Dịch Giả: Tâm Nhãn
NXB Đà Nẵng – Bìa cứng 323 trang

Tự ngộn
Một nhân duyên thù thắng giúp tôi bắt tay dịch tác phẩm này là từ câu chuyện, khi thầy Tuệ Sỹ an cư tại suối Thạch Khê. núi Diên Lâm (Diên Khánh), Nha Trang, năm 2017 (Đinh Dậu). Khi ấy gần cuối mùa an cư thầy dạy tôi nên để tâm nghiên cứu dấu vết dòng truyền thừa các vị tổ sư Luật học từ thời kỳ đầu Phật giáo du nhập Việt Nam cho đến cận đại. Hoài bão của thầy không phải viết để thỏa mãn lòng hiếu học mà tìm lại tinh thể của Luật tạng đã tồn tại trong cộng đồng đệ tử Phật cùng đồng hành với dân tộc hon hai ngàn năm. Tình thể ấy thể hiện qua những nếp sõng tuân thủ quy tắc độc thân hướng đến mục tiêu Thánh đạo, trải qua bao thế hệ tổn tại và giữ vững giềng mối Tăng già, giá trị lịch sử ấy không cho phép hậu thế bỏ quên

— Tâm Nhân

Hết hàng