Kinh Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh

85,000 VNĐ

Kinh Kim Cang & Bát Nhã Tâm Kinh

Tác giả: Edward Conze – Thích Nhuận Châu dịch

Việt – Hán – Phạn – Anh
Đối chiếu , So sánh, Chú giải

NXB Phương Đông – 373 trang

Kinh Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh

85,000 VNĐ