Kinh Pháp Hoa giản yếu và tiểu bản

280,000 VNĐ

Kinh Pháp Hoa giản yếu và tiểu bản

Thích Tâm Thiện
NXB Hồng Đức – Bìa cứng | 629 trang

Trích Lời giới thiệu
Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn, ý nghĩa thâm sâu khó hiểu. Phải trải qua nhiều giai đoạn trong quá trình tu tập, hành giả mới có thể có thể phần nào lĩnh hội được ý nghĩa nhiệm màu của kinh. Trong các trước tác về Pháp Hoa, có thể nói đây là một quyển sách luận giải sâu sắc tập trung phân tích và lược giải những chủ đề chính. Điều này sẽ giúp cho độc giả có thể nắm bắt ý nghĩa căn bản của mỗi chương một cách chính xác…

Kinh Pháp Hoa giản yếu và tiểu bản
Kinh Pháp Hoa giản yếu và tiểu bản

280,000 VNĐ