Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa

45,000 VNĐ

Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa
Thích Nhật Từ soạn dịch

NXB Hồng Đức – 226 trang

Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa gồm 16 bài kinh quan trọng thuộc 2 chủ đề : Thực tập Thiền và Thực tâp chuyển hóa. Bên cạnh vệc hoàn thiện đạo đức và trí tuệ, thực tập Thiền định bắt đều từ việc quán niệm hôi thở, chánh niệm từng cử chỉ, làm chủ các giác quan, cảm giác, thái độ và hành vi…

Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa
Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa

45,000 VNĐ