Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật – HT.Tuyên Hóa (Bộ 10 tập)

450,000 VNĐ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật – HT. Tuyên Hóa
Thích Nhuận Châu dịch
Bộ 10 tập hơn 1200 trang
Gồm 3 ngôn ngữ: Chánh Văn : Trung Văn – Dịch Hán Văn – Dịch và Giảng Việt Ngữ:

NXB Tôn Giáo

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - HT. Tuyên Hóa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật – HT.Tuyên Hóa (Bộ 10 tập)

450,000 VNĐ