Lược giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà

65,000 VNĐ

Lược giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà

Nguyên tác Hán Văn: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Vạn Phật Thánh Thành HT. Tuyên Hóa giảng giải
NXB. Tôn Giáo – 238 trang

Lược giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Lược giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà

65,000 VNĐ