Pháp ngữ trong kinh Kim Cang

60,000 VNĐ

Pháp ngữ trong kinh Kim Cang

Thích Nữ Giới Hương – Tiến sĩ Phật Học Đại Học Delhi Ấn Độ 2003 – Khai sơn Trụ trì chùa Hương Sen California , Chùa Pháp Quang Bình Chánh
NXB Tôn giáo – 197 trang

Từ Kinh căn bản Nam truyền, Kinh được thăng hoa lên tinh thần Trung Quán Bát Nhã của Đại thừa của Bắc truyền không có gì sai khác, Ni sư chú giải từng đoạn trong 32 đoạn Kinh Kim Cang của bản dịch Việt cố HT. Trí Tịnh, và trích dẫn qua các kinh sách khác cũng như có luận cứ rõ ràng để giúp chúng ta hiểu rõ Kinh hơn, hổ trợ con đường hành trì chứng thực như pháp đã là với trí tuệ và công năng hành trì của mỗi người…

Trích Lời giới thiệu HT. Thích Như Điển Chùa Viên Giác , Vannover Đức quốc

 

cang đ

Hết hàng