Tìm hiểu Bát Nhã Tâm Kinh

60,000 VNĐ

Tìm hiểu Bát Nhã Tâm Kinh

Lê Anh Minh
NXB Hồng Đức 143 trang

Dịch chú và nghiên cứu về Bát nhã tâm kinh cùng khảo cứu , đối chiếu một số bản dịch danh tiếng của các học giả Đông Tây : Edward Conze, Huyền Trang, Cưu Ma La Thập, Max Miller, Daistzu Suzuki

Hết hàng