Đạo Phật và dòng sử Việt

90,000 VNĐ

Đạo Phật và dòng sử Việt

Tác giả: Đức Nhuận

NXB Phương Đông

751 trang

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Đạo Phật Việt Nam đã đang và sẽ còn là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn . Từ trước đến nay. Nhiều bậc thức giả trong và ngoài  Phật giáo.  thuộc các thế hệ khác nhau, đã công bố những công trình của mình xung quanh chủ đề Đạo Phật Việt Nam . Trong đó có những công trình sau khi ấn hành đã được dư luận bạn đọc đánh giá cao cả về mặt khoa học và Phật học

Tác giả Trí Tạng Thích Đức Nhuận vốn là vị giáo thọ của Viện Đại Học Vạn Hạnh trước đây. Tác phẩm “Đạo Phật Và Dòng Sử Việt”  là tập sơ thảo được tác giá viết ra để làm giáo trinh giảng dạy cho sinh viên Phân Khoa Phật học và Triết học Đông Phương thuộc Viện Đại Học Vạn Hạnh từ niên khóa 1969-1970. Sau quá trình giảng dạy giáo trinh này trước năm 1975, tác giả để tâm hoàn chỉnh tập sơ thảo trên thành cuốn sách này vào năm 1984 – tức sau 3 năm GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM dược thành lập trong cả nước (1981).

Do nội dung cơ bản có tính giáo trinh, nên cuốn sách này có rất nhiều tài liệu, tư liệu dược tác giả sưu tầm, trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau. Để cung cấp cho bạn đọc một cách khách quan về sử liệu cũng như Phật sử thuộc một thời kỳ đã qua  trong lịch sử dân tộc…

 

Đạo Phật và dòng sử Việt

90,000 VNĐ