Hòa Thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam

300,000 VNĐ

Hòa Thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn TT.. TS. Thích Đồng Bổn
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

NXB Hồng Đức – Bìa Cứng, bọc ngoài  730 trang

Trích Lời Giới Thiệu

Với tất cả tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những danh tăng Việt Nam thế kỷ XX có nhiều đóng góp với đạo pháp và dân tộc, trong đó có Hòa thượng Khánh Hòa, người khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng tổ chức Hội thảo khoa học Hòa thượng Khánh Hòa và phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam (tại TPHCM, ngày 15-6-2017; sau đó, kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học Hòa thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam và truyền thống Bến Tre (tại Bến Tre, ngày 19-10-2017).

Sách tổng hợp các tham luận của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội tụ nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan về các nhân vật Phật giáo nổi tiếng, nhất là Hòa thượng Khánh Hòa, đối với phong trào chấn hưng Phật giáo; các phương diện tiêu biểu của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam; bài học kinh nghiệm của phong trào chấn hưng Phật giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, cũng như truyền thống của vùng đất đã hun đúc nên những con người góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước..

 

còn 1 hàng

Hòa thượng Khánh Hòa phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam
Hòa Thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam

300,000 VNĐ