Huệ nhãn của Lạt Ma

95,000 VNĐ

Huệ nhãn của Lạt Ma

Nguyên tác: T.Lobsang Rampa |
Người dịch Lê Thành

Nhà Xuất bàn Hồng Đức | 335 trang

T. Lobsang Rampa – tác giả cuốn sách Huệ nhãn của Lạt ma này đã được thầy Linh hướng của mình khai mở huệ nhãn khi đang là tu sĩ tại một tu viện Lạt ma Tây Tạng.

-“Bây giờ, con đã thuộc hàng các Lạt ma như ta đây. Từ nay cho đến cuối đời con, con sẽ nhìn thấy những người khác như họ thật sự là thế, chứ không như họ làm ra vẻ là thế!”

Tác phẩm Huệ nhãn của Lạt Ma của Rampa được viết theo thể loại tự thuật “theo dòng cuộc sống” nên rất sinh động. Ngoài phần trình bày triết lý và niềm tin của những Phật tử Tây Tạng, chúng ta còn được biết thêm những chi tiết sinh động và thú vị liên quan đến việc tu tập và sinh hoạt trong các tu viện. Đặc biệt nhất là việc tác giả trình bày việc tập bay trên những “Tàu lượn.” Tin hay không là tùy bạn, hãy xem đây là một tài liệu tham khảo về Tây Tạng trước khi chúng ta đưa ra những phán đoán vội vã.

Hết hàng