Kinh Pháp Hoa tiểu sử

145,000 VNĐ

Kinh Pháp Hoa tiểu sử – Đời sống của các giáo điển vĩ đại
Nguyên tác: The Lotus Sutra : A Biography  by Donald. S Lopez.JR
Princeton University Press
Trần Văn Duy dịch và chú thích

NXB Hồng Đức | 371 trang

Bản dịch tiếng Việt của The Lotus Sutra : A Biography là một chuyên luận trong loại sách về”Tiểu Sử” có tiêu đề ” Đời sống của các giáo điển vĩ đại” (Live of Great Religion Book} là một nghiên cứ về lịch sử phức tạp và cuốn hút của Kinh Pháp Hoa – Một bộ kinh của Phật giáo Đại Thừa , nguyên bản từ tiếng Sanskrit, du nhập qua các vùng và thời kỳ khác nhau…:
– Khái quát kinh Pháp Hoa
– Kinh Pháp Hoa ở Ấn Độ
– Kinh Pháp Hoa ở Trung Quốc
– Kinh Pháp Hoa ở Nhật Bản
– Kinh Pháp Hoa trong thế kỷ 20

Hết hàng