Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

216,000 VNĐ

Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Nhà Xuất bản Đại Học Sư Phạm – Bìa mềm 477 trang
Sách do Viện Triết Học thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ trì

Chủ biên: NGUYỄN TÀI THƯ, Giáo sư Triết học. cùng thực hiện :

Nhà nghiên cứu Phật học MINH CHI
Giáo sư Sử học HÀ VĂN TẤN

Tiến sĩ Giáo dục học LÝ KIM HOA
và nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học HÀ THÚC MINH

Lịch sử Phật Giáo Việt Nam
Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

216,000 VNĐ