Lịch sử tư tưởng Phật học Trung Quốc

135,000 VNĐ

Lịch sử tư tưởng Phật học Trung Quốc

Tác phẩm Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc dịch từ nguyên tác “Trung Quốc Phật học Tư Tưởng Khái Luận” của Lữ Trừng  vốn là tài liệu huấn luyện phiên dịch thể loại sách học thuật được sử dụng cho lớp phiên dịch của Viện Nghiên cứu.
Bản dịch Việt của tác phẩm này đã được Nhóm nghiên cứu Phật học và dịch thuật Tuệ Chủng hoàn tất và xuất bản.

Nhà Xuất Bản Hồng Đức – 483 trang

Lich-su-tu-tuong-phat-hoc-trung-quoc
Lịch sử tư tưởng Phật học Trung Quốc

135,000 VNĐ