Phật giáo đời Trần – Cách tiếp cận từ Lịch sử

98,000 VNĐ

Phật giáo đời Trần – Cách tiếp cận từ Lịch sử
HT. Thích Tâm Tường (TS. Bùi Xuân Mai)
Tái bản lần thứ 3 có bổ sung

Nhà Xuất bản Hồng Đức – 310 trang

Phật giáo Việt Nam đã có một vị trí quan trọng nhất định trong lịch sử dân tộc và đồng hành cùng dân tộc qua bao chặng đường xây dựng, đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu biểu nhất là Phật giáo đời Trần. Các bậc cao tăng thời kỳ này là những quốc sư tài năng, đức độ giúp triều đình củng cố vị thố quốc gia, mở rộng bang giao, mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước hòa bình, an lạc.

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, mỹ thuật, văn học Phật giáo đời Trần có giá trị. Và tác giả ấp ủ thực hìện một công trình nghiên cứu về Phật giáo đời Trần với một cách tiếp cận khác. Đó là cách tiếp cận từ lịch sử qua luận văn Thạc sĩ tại Trường Đại học Delhi – Ấn Độ năm 1999 với đề tài: Phật giáo đời Trần – cách tiếp cận t lịch sử.

 

Hết hàng