Quốc sư Hưng Thiền Đại Đăng – Sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản

150,000 VNĐ

Quốc sư Hưng Thiền Đại Đăng – Sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản
Trọn bộ 3 tập – trong hộp

Tác giả: Kenneth Kraft
Biên dịch: Thuần Bạch
NXB Hồng Đức – Trọn Bộ 3 tập hơn 500 trang

Sách Song ngữ từ nguyên tác ELOQUENT ZEN, Daito and Early Japanese Zen

LỜI GIỚI THIỆU

Thiền, tự đầu nguồn như tính chất của dòng nước uyên nguyên, chưa có tên tuổi và không mang tính đặc thù của nền văn hóa nào. Tuy nhiên nước di xa nguổn càng phân nhánh, họp lưu với nhiêu dòng nước địa phương dế mang dấu ấn, tên tuổi của vùng miền mà nó chảy qua. Thiền, do dó khi hội ngộ với từng vùng đất nước đã có tên thiền Nhật Bản, thiền Trung Hoa, thiền Việt Nam… Mỗi dân tộc khi tu thiền đếu khoác lên mình chiếc áo vừa kích cỡ của mình, phong phú, da dạng nhưng vẫn có một tính chung là tính giác ngộ.

Tập sách này đưa chúng ta đến một không khí đặc biệt của thiền Nhật Bản vào dáu thê kỷ XIV. Công phu biên soạn của tác giả Kenneth Kraft giúp chúng ta có thêm một tư liệu quý giá về Quốc sư Đại Đăng, người được xem như hậu thân cùa tổ Vân Môn Văn Yến.

Về tác giả Kenneth Kraft, là giáo sư vế tôn giáo Nhật Bàn ở đại học Pennsylvania, đã trải qua thời gian học thiền ở Nhật, đế thực sự là người nếm bánh chứ không phải là người nói về bánh. Khi hoàn thành quyền sách này, tên nguyên tác là ELOQUENT ZEN, Daito and Early Japanese Zen, ông nhận được nhiếu sự trợ giúp của các học già Nhật và Mỹ, cùng các trụ trì chùa Đại Đức (Tổ đình Đại Đức do Quốc sư Đại Đăng khai sơn có hàng chục chi nhánh) đã cung cấp tài liệu trong thư khố của chùa.

Một giọt nước nguồn Tào thấm đượm mãi không thôi. Xin trân trọng niệm ân tát cả nền văn hóa đã có mặt, đóng góp cho dịch phẩm này hoàn thành.

NHƯ ĐỨC

 

còn 1 hàng

Quốc sư Hưng Thiền Đại Đăng
Quốc sư Hưng Thiền Đại Đăng – Sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản

150,000 VNĐ