Sống Từ Bi Yêu Thương

70,000 VNĐ

Sống Từ Bi Yêu Thương

Tenzin Gyatso – Daila Lama XIV
Thích Thiện Chánh dịch từ nguyên tác Anh ngữ The Compassionnate Life của Đức Daila Lama XIV
NXB Hồng Đức – 171 trang

Thực chất trong cuốn sách nhỏ đơn giản này, đức Dalai Lama đã dâng tặng cho đời những điều tốt đẹp tự đáy lòng của ngài và trí tuệ một đời tu tập, hoằng pháp. Ở đây, tất cả mọi thứ diễn ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ngay cả khi chúng ta cố gắng nhất, nếu chúng ta nhận ra được cái đẹp trong ta và người khác, thì khả năng hạnh phúc, an lạc thực sự hiện hữu trong cuộc đời này, ngay bây giờ và ở đây. Phương thuốc khẩn thiết, chan hòa và yêu thương cho thế giới đơn giản đến bất ngờ, cũng quan trọng đến bất ngờ – vì vậy sự thực hành tu tập của chúng ta chắc chắn sẽ mang lại một giá trị lợi ích lớn.

Sống Từ bi Yêu Thương
Sống Từ Bi Yêu Thương

70,000 VNĐ