Sống viên mãn kiếp này

95,000 VNĐ

Sống viên mãn kiếp này
Những mẫu chuyện và lời dạy của ngài Munindra

Nguyên tác : Living this life fully 
Sories and teaching of Munindra
Tác giả: Mirka  Knaster

NXB Hồng Đức – 461 trang

Tưởng niệm Anagarika Munindra là ôn lại tấm gương cao đẹp của một bậc thầy tràn đầy trí tuệ và từ bi,
Ngài Munindra là một trong những thiền sư Á châu ưu tú trong kỷ nguyên truyền bá Phật pháp sang Âu Mỹ đồng thời cũng là một du sĩ Ấn Độ đầu tiên đem Giáo pháp Nguyên Thủy cũng như Thiền Tứ Niệm Xứ trở về hoằng dương ngay tại đất nước mà đạo Phật  đã khởi sanh và đã bị  mai một trong gần mười thế kỷ…

 

Sồng viên mãn kiếp này
Sống viên mãn kiếp này

95,000 VNĐ