Theo dấu chân Phật

43,000 VNĐ

Theo dấu chân Phật
Rana P.B. Singh – Thích Minh Tâm dịch

NXB Phương Đông – 350 trang

Theo dấu chân Phật nguyên tác Where the Buddha Walked của Giáo sư Rana P. B. Singh là một công trình biên soạn công phu ghi lại một cách đầy đủ những thánh tích liên quan đến cuộc đời đức Từ phụ của chúng ta cũng như những gì mà đức Phật lịch sử đã để lại cách đây 2500 năm phù hợp với những gì mà kinh tạng Pali ghi chép.
Những tư liệu chính xác này không chỉ giúp hiểu biết thêm về các địa danh một thời Đức Thế Tôn đã đi qua mà còn giúp nắm được ý nghĩa về các thánh tich qua lời dạy của Đức Phật…

Hết hàng