Thiền Tông Lâm Tế Tào Động

60,000 VNĐ

Thiền Tông Lâm Tế Tào Động
Thích Trúc Thông Quảng: Biên Soạn

NXB Tôn Giáo – 277 trang

Sự ảnh hưởng của Thiền tông vào Phật giáo Việt Nam từ thời Đinh , Lê, Lý , Trần rất lớn và riêng Thiền Tông Lâm Tế Tào Động trong vòng ba trăm năm đã có rất nhiều ảnh hưởng cho cả hai đàng ngoài và đàng trong Sách THIỀN TÔNG LÂM TẾ – THIỀN TÔNG TÀO ĐỘNG bổ sung thêm nguồn gốc của hai thiền phái lớn Lâm Tế và Thiền Tông giúp bạn đọc có cái nhìn xuyên suốt đối với hai tông phái lớn này và góp phần tìm hiểu thêm về Thiền Tông nước nhà

Thiền Tông Lâm Tế Tào Động
Thiền Tông Lâm Tế Tào Động

60,000 VNĐ