Tưởng niệm D.T. Suzuki – Một nhân cách, một sự nghiệp

50,000 VNĐ

Tưởng niệm Daisetz.T. Suzuki – (1870-1966)

Một nhân cách một sự nghiệp
Người dịch: Hạnh Viên

NXB Văn Hóa Sài Gòn – 349 trang

Daisetz Suzuki đã góp phần không nhỏ vào cuộc cách mạng tri thức và tâm linh của thời đại chúng ta. Ông đã tạo ảnh hưởng của Thiền vào phương Tây lúc tàn cuộc thế chiến thứ hai, giữa sự nổi loại của hiện sinh chủ nghĩa, vào buổi bình minh của hạt nhân và điều khiển học, khi Triết học và tôn giáo Tây phương đang khủng hoảng và ý thức con người bị đe dọa bởi sự tha hóa sâu sắc, thì sự nghiệp và nhân các của Bác sĩ  Suzuki đã chứng tỏ vừa đúng lúc và hiệu quả hơn ta tưởng rất nhiều

Sách gồm nhiều bài viết tưởng niệm về Daisetz.T. Suzuki , được xem là người , bằng các tác phẩm của ông đã đưa Triết học Phật giáo nhất là thiền học vào phương Tây, nổi tiếng nhật là tác phẩm Thiền Luận – Bộ 3 cuốn do Trúc Thiên và Tuệ Sỹ dịch

còn 1 hàng

Tưởng niệm D.T. Suzuki - Một nhân cách một sự nghiệp
Tưởng niệm D.T. Suzuki – Một nhân cách, một sự nghiệp

50,000 VNĐ