Bardo – Hành trình liễu sinh thoát tử

107,000 VNĐ

Bardo – Hành trình liễu sinh thoát tử
Hộ niệm người lâm chung

NXB Tôn giáo – 441 trang

Sách sử dụng nhiều tư liệu từ “Bardo- Bí mật nghệ thuật sinh tử” của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa do Drukpa Việt Nam phiên dịch nhấn mạnh vào khía cạnh thực hành Hộ niệm, một giáo lý của Phật giáo Kim cang thừa…

Bardo - Hành trình liễu sinh thoát tử
Bardo – Hành trình liễu sinh thoát tử

107,000 VNĐ