Con đường dẫn đến Phật quả

120,000 VNĐ

Con đường dẫn đến Phật quả

Những giáo lý của GAMPOPA về Pháp bảo của sự giải thoát
Nguyên tác: Path to Buddhahood – Teaching on Gampopa;s Jewel Ornament of Liberation  – Tác giả: Ringu Tulku Rinpoche
Lời Giới thiệu của Matthieu Ricard
Thanh Liên:  Việt dịch

Nhà Xuất bản Tôn giáo – 272 trang – Ấn bản mới 2023

Con Đường Dẫn Đến Phật Quả là một trong những sự giới thiệu tuyệt hảo cho giáo lý của Phật giáo Tây Tạng được sử dụng ngày nay với ngôn ngữ đơn giản, thông tuệ  hàng ngày, Ringu Tulku Rinpoche dẫn dắt ta khám phá những nguyên lý căn bản của con đường tư tưởng và triết học của Phật giáo  được thực hành ở Tây Tạng.

Một luận giảng về Pháp Bảo của sự Giải thoát, một bản văn do Đức Gampopa, trưởng tử tâm linh của ẩn sĩ vĩ đại Milarepa, biên soạn.

Con đường dẫn đến Phật quả
Con đường dẫn đến Phật quả

120,000 VNĐ