MO Phương pháp tiên tri Tây Tạng

30,000 VNĐ

MO Phương pháp tiên tri Tây Tạng

Nhà xuất bản  Tôn Giáo – Bìa mềm – 184 trang
Bản dịch Anh ngữLobsang Dagpa và Jay Goldberg
Bản dịch Việt ngữTHANH LIÊN

Nhiều hệ thống phương pháp của Mo đã từng được sử dụng ở Tây Tạng. Phương pháp trình bày ở đây được vị Đạo sư vĩ đại là Jamgon Mipham biên soạn từ những Tantra thiêng liêng do đức Phật thuyết giảng, đã tạo được sự tin cậy nhờ vào năng lực tâm linh và trí tuệ của Đức Văn Thù – vị Bồ Tát hiện thân cho sự toàn tri của tất cả chư Phật. Chính thánh ngữ cô đọng của Đức Văn Thù trong linh chú, OM AH RA PA TSA NA DHI và sự thiêng liêng của trí tuệ toàn tri của Ngài đã giúp chúng ta đạt được một câu trả lời chính xác phản ánh sự tương tác của những điều kiện liên quan đến tình huống đang xét và hệ quả của nó. Trong kinh Mansjushri Nama Samgiti (Tụng niệm thánh hiệu của đức Văn Thù), chính đức Phật đã thuyết dạy những phẩm tính vĩ đại của Đức Văn Thù và nói rằng thần chú OM AH RA PA TSA NA DHI của Ngài là sự hiển lộ của trí tuệ được chứng nghiệm bởi tất cả những bậc giác ngộ.

Mo phuong phap tien tri Tây tạng
MO Phương pháp tiên tri Tây Tạng

30,000 VNĐ