Một trăm lời khuyên dạy

40,000 VNĐ

Một trăm lời khuyên dạy
Giáo lý của Phật Giáo Tây Tạng về những điều quan trong nhất
Dilgo Khyentse Rinpoche – G. Padampa Sangye
Thanh Liên: Việt dịch

NXB Thời Đại –

Một trăm lời khuyên dạy là di chúc tâm linh của Paramabuddha, một hiền giả vĩ đại người Ấn Độ, thường được biết đến nhiều hơn với tên Tây Tạng là Padampa Sangye. Trong một đời trước, ngài là một đệ tử thân thiết của Đức Phật và chính Đức Phật đã tiên đoán rằng trong một tái sinh sau này, Padampa Sangye sẽ làm lợi lạc vô số chúng sinh. Padampa có nghĩa là “người cha siêu phàm” trong tiếng Tây Tạng và vì chính các đệ tử mà ngài đã truyền lại Một trăm lời khuyên dạy này trước khi thị tịch…

Một trăm lời khuyr6n dạy
Một trăm lời khuyên dạy

40,000 VNĐ