Nhập Bồ Tát Hạnh

40,000 VNĐ

NHẬP BỒ TÁT HẠNH
Nguyên Tác Phạn ngữ  Bodhicharyavatara – Shantideva (Tịch Thiên)
Hoa dịch: Trần Ngọc Giao
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

Nhà Xuất bản Hồng Đức – 316 trang

Bộ

Hết hàng