Trở về từ xứ tuyết

78,000 VNĐ

Trở về từ xứ tuyết

C.W. Leadbeater: The Master and the Path
Nguyên Phong phóng tác
NXB Thế giới – 238 trang

“Trở về từ xứ tuyết” là một cuốn sách tuyệt vời về văn hóa và tâm linh của dịch giả Nguyên Phong. Cuốn sách tiếp nối hành trình khám phá Tây Tạng của nhà văn, nơi được cho là một xứ sở linh thiêng, là cuốn sách tiếp theo trong bộ sách về văn hóa, tâm linh của dịch giả Nguyên Phong sau cuốn sách về cuộc hành trình “Đường mây qua xứ tuyết” của Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài, nhờ thế nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến,ác bậc hiền triết trên Tuyết Sơn đã minh chứng niềm tin tôn giáo và củng cố giá trị của những chân lý hằng có trong vũ trụ một cách vững chắc hơn. Cuốn sách khuyến khích việc khôi phục lại nền tảng giá trị tâm linh, phá vỡ các giáo điều thiển cận và bổ túc cho khoa học để tránh cho nhân loại bước vào thảm trạng diệt vong

Trở về từ xứ tuyết
Trở về từ xứ tuyết

78,000 VNĐ