Từ Bi và Tính Không trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ

120,000 VNĐ

Từ Bi và Tính Không trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ

Nguyên tác: Compassion and Emptyness in Early Buddhist Meditation – Analamo
người Dịch: Nguyễn Tiến Văn

NXB Hồng Đức – 400 trang

Quyển sách là quá trình nghiên cứu kì công của thiền sư Analayo. Nội dung tập trung vào phân tích kinh điển Pali và A-hàm (Hán tạng) từ đó liên hệ đến một con đường tu tập và vun bồi từ bi cho nhùng người thực hành Phật đạo.
Từ bi và Tính Không cũng mang lại cho những người nghiên cứu Phật giáo một tư liệu tham khảo về sự so sánh các nội dung kinh điển, nghĩa thuật ngữ, tư tưởng của các học phái cũng như những tông phái khác nhau trong buổi sơ kỳ của Phật giáo. Ngoài ra sách này còn là một ý kiến riêng tư của Analayo về phát triển một hình thức Phật giáo có thể phát triển trong thời kỳ hậu hiện đại này.

 

Từ Bi và Tính Không trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ
Từ Bi và Tính Không trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ

120,000 VNĐ