Đạo đức học Phật giáo

80,000 VNĐ

Đạo Đức Học Phật giáo

Tác giả: Hammalawa Saddhatissa
Thích Thiện Chánh dịch

NXB Hồng Đức – 315 trang

Đạo đức học Phật giáo do Tôn giả Saddhatissa, vị tu sĩ học giả đáng kính người Sri Lanka là tác giả của tác phẩm kinh điển này, đã khảo sát những quan điểm về đạo đức của cả hai truyền thống phương Đông lẫn phương Tây, đồng thời hướng dẫn cách tốt nhất để thực hành theo con đường của đức Phật.

 

 

Đạo đức Học Phật giáo
Đạo đức học Phật giáo

80,000 VNĐ