Diệu Nghĩa Duyên Khởi Tính Không

198,000 VNĐ

Diệu Nghĩa Duyên Khởi Tính Không

Tác giả: Đại sư Ấn Thuận – Việt dịch: Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn
NXB Hồng Đức 304 trang

Diệu Nghĩa Duyên Khởi Tính Không là tổng hợp ba bộ Nghĩa không của Trung Luận, Lược giải kinh Pháp ấn, Sắc tức thị không – không tức thị sắc. Trong đó bộ Nghĩa không của Trung Luận là chủ đạo.

Dieu-nghia-Duyen-khoi-Tanh-khong
Diệu Nghĩa Duyên Khởi Tính Không

198,000 VNĐ