Khảo sát Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc

180,000 VNĐ

Khảo sát lịch sử Phật Giáo Trung Quốc
Thích Thiện Chánh dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Buddhism in China: A historical Survey
Tác giả: Kenneth Chen – Đại Học Princeton

NXB Thuận Hóa – 700 trang

Tác phẩm chuyên khảo về mối quan hệ mật thiết giữa Phật giáo và các tín ngưởng ở Trung Quốc với sự nghiên cứu chuyên sâu và mở rộng suốt chiều dài lịch sử, tìm ra những sự kiện đã bị chôn vùi trong những tư liệu nhằm giúp hiểu rõ hơn về lịch sử và văn minh Trung Quốc. Đây là một tác phẩm đóng góp quý báu cho người nghiên cứu Phật học… lần đầu tiên Lịch sử Phật giáo Trung quốc thực sự được viết bằng ngôn ngữ phương Tây. Tác phẩm này không chỉ lắp đầy khoảng trống quan trọng trong nghiên cứu lịch sử Phật Giáo Trung Quốc mà còn được trình bày một cách chuyên môn ở lĩnh vực Sử học

Các sách khảo cứu khác của Thích Thiện Chánh

Nền tảng Phật giáo Đại Thừa
Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc
Nền Tảng Phật Giáo

Khảo sát lịch sử Phật Giáo Trung Quốc
Khảo sát Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc

180,000 VNĐ