Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy

230,000 VNĐ

Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy

Tác giả: Hòa thượng Ấn Thuận
Dịch giả: HT.Thích Phước Sơn, TT.Thích Hạnh Bình
cùng các học viên: Đức Châu- Tịnh Đức – Đồng Hội- Niệm Huệ – Diệu Lạc – Hạnh Nguyện – Khánh Tuệ

Bộ 2 cuốn trong hộp 1507 trang 
NXB Phương Đông

Trích Lời Nói Đầu
Tác phẩm Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy với nội dung tổng hợp phân tích quá trình biên tập kinh, luật của thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, trải qua các giai đoạn từ khẩu truyền cho đến chữ viết, từ hình thức Mātṛkā (bổn mẫu), 9 phần giáo… cho đến “Tương ưng”, “Trung”, “Trường”, “Tăng nhất”….Nói một cách cụ thể hơn, hiện còn các loại Thánh điển khác nhau, là Thánh điển mang tính Bộ phái, được kết tập rất trẻ về sau, không phải ở lần kết tập thứ nhất ngay sau khi Phật nhập diệt
Từ đó cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng biên tập Thánh điển Phật giáo, không còn mơ hồ cố chấp cho rằng, chỉ có Thánh điển Pāli là Nguyên thủy, là lời Phật nói, các Thánh điển khác là ‘phi Phật thuyết’…

Lich-su-Bien-Tap-Thanh-dien-Phat-giao-nguyen-thuy
Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy

230,000 VNĐ