Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy

215,000 VNĐ

“Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy

Tác giả: Hòa thượng Ấn Thuận
Dịch giả: HT.Thích Phước Sơn, TS.Thích Hạnh Bình

Bộ 2 cuốn trong hộp 1507 trang
tác phẩm với nội dung tổng hợp phân tích quá trình biên tập kinh, luật của thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, trải qua các giai đoạn từ khẩu truyền cho đến chữ viết, từ hình thức Mātṛkā (bổn mẫu), 9 phần giáo… cho đến “Tương ưng”, “Trung”, “Trường”, “Tăng nhất”… Từ đó cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng biên tập Thánh điển Phật giáo, không còn mơ hồ cố chấp cho rằng, chỉ có Thánh điển Pāli là Nguyên thủy, là lời Phật nói, các Thánh điển khác là ‘phi Phật thuyết’, nhất là kinh sách Đại thừa.

Lich-su-Bien-Tap-Thanh-dien-Phat-giao-nguyen-thuy
Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy

215,000 VNĐ

%d bloggers like this: