Lời vàng Tổ Huệ Năng

187,000 VNĐ

Lời vàng Tổ Huệ Năng
Việt dịch: Hậu học Đặng Hữu Trí (Chánh Khải Huệ)
Hiệu Đính: Vương Bang Khải
In lần thứ hai

NXB Hồng Đức – Bìa cứng 528 trang

Lục tổ Huệ Năng (638-713) là vị tổ thứ sáu ở Trung Hoa nối tiếp từ dòng thiền từ Ấn Độ do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Hoa. Lục Tổ Huệ Năng giữ một địa vị rất quan trọng của Thiền tông Trung Hoa vì đã giúp phát triển Thiền Tông mạnh mẻ sau đó với .

Lời Vàng Tổ Huệ Năng ghi lại cuộc đời và hành trạng của Tổ được trong  kinh “Pháp Bảo Đàn” và  các lời giải nghĩa của Lục Tổ về kinh Kim Cang cùng với Tào Khê Đại Sư Biệt Truyện

Lời vàng Tổ Huệ Năng
Lời vàng Tổ Huệ Năng

187,000 VNĐ