Nghiên cứu khái niệm A La Hán trong Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

135,000 VNĐ

Nghiên cứu khái niệm A La Hán trong Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Tác Giả: Thích Hạnh Bình
Dịch giả: Thích Huệ Hải

NXB Hồng Đức – 660 trang

Luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ (2008) của TT. Thích Hạnh Bình thảo luận về quá trình hình thành và diễn biến khái niệm A-la-hán trong lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ. Đây là tác phẩm tiếp nối thảo luận ý nghĩa về 5 việc của Đại Thiên  đã xuất bản tác phẩm với chủ đề: Nghiên cu v 5 vic của Đại Thiên”.

Khai-niem-nghien-cuu-a-la-han
Nghiên cứu khái niệm A La Hán trong Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

135,000 VNĐ