Phật học tinh hoa-Một tổng hợp đạo lý

80,000 VNĐ

Phật học tinh hoa. Một tổng hợp đạo lý
HT. Thích Đức Nhuận
495 trang NXB Phương Đông

Tác phẩm như một tổng quan về những đặc điểm tinh hoa của đạo Phật, tử cuộc đời đức Phật đến Lịch sử truyền bá của Phật giáo Nguyên Thủy, Đại thừa và Phật giáo Việt Nam. Những đóng góp to lớn của Phật giáo cho chính trị, văn hóa và cuộc sống cũng như Phật giáo trong hệ thống triết học tôn giáo của Bà la môn, Thiên chúa giáo…

Phat-hoc-tinh-hoa
Phật học tinh hoa-Một tổng hợp đạo lý

80,000 VNĐ