Sự chuyển hóa Phật Giáo Trung Quốc

140,000 VNĐ

Sự chuyển hóa Phật Giáo Trung Quốc
Nguyên tác tiếng Anh:  the Chinese Trasformation of Buddism
Printon University Press
Tác giả: Kenneth Chen
Thích Thiện Chánh dịch

NXB Thuận Hóa – 467 trang

Sự chuyển hóa Phật Giáo Trung Quốc
Sự chuyển hóa Phật Giáo Trung Quốc

140,000 VNĐ