Tam vô lậu học qua kinh tạng Pali

180,000 VNĐ

Tam vô lậu học qua kinh tạng Pali

Tác giả Thích Trung Định
NXB Thuận Hóa  2020 – 390 trang
Bìa cứng – Khổ :16 x 24 cm

Trích Lời nói đầu
Trong những năm trờ lại đây, phong trào tìm hiểu nghiên cứu về kinh tạng Pali được nhiều người quan tâm nghiên cứu. cố Trường lão Hòa thượng Thích Minh Châu là người có công lao rất lớn trong việc chuyển dịch và truyền bá tạng kinh này. So với các tuyển bộ khác, năm bộ Nikãya được cho là bản kinh ghi lại khá nguyên vẹn với lời Phật dạy nhất. Tìm hiểu kỷ về tạng kinh này, chúng ta mới thấy được một bức tranh khá toàn diện về đời sống chính trị, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, triết học của Ấn Độ thời Đức Phật. Đồng thời, toàn bộ các nội dung giáo lý cùa Đức Phật được Ngài tuyên thuyết trong suốt 45 năm đều được đề cập một cách đầy đù. Tam vô lậu học giới, định, tuệ là một nội dung xuyên suốt và chù đạo cùa kinh tạng Nguyên thủy này.

Đức Phật khẳng định: “Do không hiểu, không thấu triệt về Tam vô lậu học mà chúng sinh mãi cứ trầm luân trong sinh tử luân hồi.” Do đó, nghiên cứu sâu sắc về nội dung này không chỉ mờ rộng thêm kiến thức Phật học mà còn làm sáng tỏ con đường đưa đến đoạn tận khổ đau, đưa đến hạnh phúc an lạc đích thực.

Tam vô lậu học trong kinh tạng Pali ” là một công trình nghiên cứu chuyên sâu và bài bản được chúng tôi tuần tự trình bày trong từng chương của tác phẩm. Tam vô lậu học là giáo lý căn bản của tất cả các truyền thống Phật giáo. Nội dung này là chủ đề chính của hai tác phẩm trứ danh, Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) của ngài Phật Âm và Giải thoát đạo (Vimuttimagga) của ngài Upatissa. Tuy nhiên, ờ đây chúng tôi đã chọn một hướng đi riêng biệt, thu lượm khá trọn vẹn về nghĩa lý được mô tả trong năm bộ Nikaya đề trình bày một cách súc tích, chi tiết làm cho người đọc dễ dàng nắm bắt những khái niệm, triết lý, nội dung một cách cụ thể. các mối quan hệ và phương pháp giáo dục qua Tam vô lậu làm cho cấu trúc của tác phẩm trờ nên trọn vẹn hơn và ý nghĩa hơn…

Hết hàng