Tân Vật Lý Vũ Trụ Luận

90,000 VNĐ

Tân Vật Lý Vũ Trụ Luận
The New Physics and Cosmology
Phật giáo và Thế giới lượng tử

Những mẩu đối thoại của nhà Vật lý mới và Vũ trụ luận với đức Dalai Lama XIV
Arthur Zajonic biên sọan
Pháp Hiền cư sĩ dịch – Thượng tọa Thích Nguyên Giác giới thiệu và hiệu đính

NXB Văn Hóa Văn Nghệ – 430 trang

Hết hàng