Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh trong Văn Học Phật Giáo Việt Nam

87,000 VNĐ

Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh trong Văn Học Phật Giáo Việt Nam

Thích Hạnh Tuệ
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Học Phật Giáo

Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh là tác phẩm thuộc thể loại luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông, phần chính văn do Hải Lượng Ngô Thì Nhậm trước tác vào năm 1796 lúc gần cuối đời

Chuyên khảo này được tác giả biên tập lại từ luận án Tiến sĩ đã được Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước đánh giá cao lúc bảo vệ (tháng 8/2013) với nhiều đóng góp có giá trị về mặt học thuật.

Tác giả đã cho xuất bản tập tiểu luận Nghiên cứu về Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh do NXB Khoa học xã hội ấn hành, gồm 15 bài nghiên cứu về tác phẩm luận thuyết này đã công bố trên các tạp chí. Năm nay tác giả biên tập lại luận án đã bảo vệ thành công từ 5 năm trước để cho xuất bản. Có thể thấy đây là một chuyên khảo đầu tiên trong học giới nước nhà nghiên cứu đầy đủ, chuyên sâu và toàn diện về luận thuyết triết học Phật giáo Thiền tông Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh của Ngô Thì Nhậm và các đạo hữu…

 

Truc-Lam-Tong-Chi-Nguyen-Thanh
Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh trong Văn Học Phật Giáo Việt Nam

87,000 VNĐ