Tư tưởng Phật học

35,000 VNĐ

Tư tưởng Phật học

Tác giả : Walpola Rahula
Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
Nhà xuất bản : Phương Đông – 2009= 195 trang

LỜI GIỚI THIỆU

Đại đức Walpola Rahula, người Tích Lan  được đào tạo trong truyền thống Thượng Tọa Bộ  tại các Phật học viện (Pirivena). Sau vào đại học Tích Lan  đậu bằng B.A (London) rồi viết luận án tiến sĩ về lịch sử đạo Phật ờ Tích Lan và được cấp bằng Tiến sĩ (Ph.D). Sau đại đức qua Calcutta  cộng tác với các giáo sư Đại thừa và bắt đầu  học chữ Hán và chữ Tây Tạng. Cuối cùng, Đại đức qua đại học đường ở Sorbone để nghiên cứu vè Ngài Asanga (Vô Trước) và mãi đến nay vẫn còn ở tại Paris vửa giảng dạy đạo Phật , vừa trước tác sách vở. Như vậy đại đức có thể được xem là tinh thông cả hai giáo lý Đại thừa và Tiều thừa. Kỳ qua Paris năm 1965, tôi có viếng thăm Đại đức, trong câu chuyện ngót hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã bàn luận rất nhiều về liên lạc giữa Nam tông và Bắc tông, và chúng tôi đồng ý rằng cả hai tông đều chấp nhận và thọ trì một số giáo lý căn bản.

Nói một cách khác, không có Đại thừa, Tiều thừa, không có Nam tông hay Bắc tông. Sỡ dĩ có phân chia tông phái là vì sự diễn biến của lịch sử và sự truyền bá của đạo Phật qua nhiều truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, quốc độ khác nhau và tông phái nào cũng chấp thuận một số giáo lý căn bản chung cho tất cả truyền thống. Quyển sách này là một sự cố gắng của tác giả để giới thiệu những giáo lý căn bản ấy và những ai  muốn tìm hiểu đạo Phật cũng  cần phải hiểu biết ít nhất số giáo lý căn bản ấy. Riêng đồi với Phật tử VN một số lớn được học  ngay vào kinh điển Đại thừa lại cần phải hiểu giáo lý này để soi sáng lại sự hiểu biết của mình và để tìm lại  sự liên tục của quá trình phát triển tư tưởng Phật giáo. Riêng đối với sinh viên đại học Vạn Hạnh, tài liệu của tập sách này cần được xem là tài liệu căn bản tối thiểu  để xây dựng nền tảng Phật học của mình.

Quyển sách này viết cho giới trí thức Âu Mỹ, một giới trí thức có bối cảnh khoa học và văn minh Ki-tô giáo nên các vấn đề đề thảo luận, phương pháp trình bày rất thiết thực, linh động, sát với thực tế và liên hệ ngay đến đời sống và những thắc mắc hiện đại . Giá trị quyển sách phần lớn nhờ ở điểm này. Tác giả dẫn chứng rất nhiều lời dạy trong kinh điển Pali và để chứng minh cho sự trình bày của mình một thái độ và một phương pháp khoa học đáng được hoan nghênh và học hỏi. Thường chúng ta trình bày đạo Phật ngang qua sự hiểu biết của chúng ta, và điều nguy hai hơn ngang qua cảm tình  và sở thích của chúng ta, vì vậy nhiều khi tư tưởng và thái độ của Đức Phật bị bóp méo rạn nứt rất nhiều. Để bớt tệ hại này, phương pháp tệ hại nhất là dẫn chứng trong kinh điển những lời dạy của chính Đức Phật đề chứng minh quan điểm của mình trong khi trình bày một thái độ mà tác giả tập sách này đã theo rất trung thành.

Dịch giả của quyển sách này là cô Trí Hải. một tên tuổi quá quen thuộc với học giả, với tài dịch thuật và sự hiểu biết giáo lý căn bản. Để khỏi cần phải giới thiệu dài dòng về cô, tên của cô cũng đủ đảm bảo cho giá trị dịch thuật và dịch phẩm này rồi.

Saigon ngày 09-01-1996

Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU

Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh

Tư tưởng Phật học
Tư tưởng Phật học

35,000 VNĐ