Vũ trụ quan Phật giáo- Triết Học và Nguồn gốc

140,000 VNĐ

Vũ trụ quan Phật giáo – Triết Học và Nguồn gốc

Akira Sadakata
Hajime Nakamura giới thiệu
Trần Văn Duy dịch và chú thích
NXB Tri Thức – 337 trang

Tập sách nghiên cứu và minh họa chi li này cung cấp cho độc giả phương Tây một dẫn luận hiếm có về những quan điểm phức tạp và hấp dân trong cấu trúc vũ trụ của Phật giáo. Cuốn sách bắt đẩu bằng việc giải thích rõ ràng về Vũ trụ quan cổ điển, cùng với tương quan của nó, vũ trụ Ấn-độ trung tâm và vô số thiên đường, địa ngục, đồng thời làm sáng tỏ mối liên hệ vũ trụ cho đến những ưu tư của con người về nghiệp, luân hồi, và giác ngộ về quan niệm của Đại thừa về vũ trụ như là một đóa sen hàm chứa vô lượng vô biên cảnh giới, mỗi một cảnh giới là của một vị Phật. Sau đó, khảo sát những sự thay đổi trong khái niệm địa ngục và chư thiên, tác giả truy nguyên về sự chuyển đổi của Phật giáo dẩn dẩn từ một tôn giáo đến huyền thoại. Xuyên suốt từ đẩu đến cuối, cách thức xử lí về phương diện lịch sử, địa lí, và giáo lí nguyên thủy của Phật giáo đã bổ sung những miêu tả chi tiết vế vũ trụ. Cuối cùng, tác giả cho chúng ta thấy làm thế nào mà môn triết học cổ xưa này có sự tương đổng với quan niệm của khoa học hiện đại về vũ trụ, và thậm chí ngày nay nó có thể giúp chúng ta hướng đến một cuộc sống trọn vẹn hơn.

AKIRA SADAKATA, Giáo sư Viện Đại họcTokai, chuyên gia vế triết học Ấn-độ và là tác giả của nhiều cuốn sách về Phật giáo.

HAJIME NAKAMURA, Giáo sư danh dự Viện Đại họcTokyo, giám đốc Viện nghiên cứu Đông phương (Eastern Institute).

 

Vũ trụ quan Phật giáo
Vũ trụ quan Phật giáo- Triết Học và Nguồn gốc

140,000 VNĐ