Vương Duy chân diện mục

50,000 VNĐ

Vương Duy chân diện mục

Vũ Thế Ngọc dịch và bình chú
NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí MInh

.. Cho đến ngày nay Đường Thi vẫn là loại thơ được chính giới thi sĩ Việt Nam mến chuộng hơn bất kỳ loại thi ca nào khác… Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị thời đại vượt qua một khoảng trống lớn: Để một người trí thức Việt Nam có thể thưởng thức được nền văn chương Hán tự y hệt như bất kỳ một nhà trí thức Trung Quốc nào khác cuốn sách “Vương Duy – Chân Diện Mục” này ra đời với hy vọng sẽ góp phần vào việc kết nối chúng ta với một gia tài văn hóa truyền thống Đông Phương sâu sắc và đẹp đẽ đó.
Xin trân trọng giới thiệu

Vương Duy chân diện mục
Vương Duy chân diện mục

50,000 VNĐ