Hán Văn Giáo Khoa Thư

152,000 VNĐ

Hán Văn Giáo Khoa Thư

Võ Như Nguyện – Nguyễn Hồng Giao
NXB Đà Nẳng – Bìa cứng – 832 trang

Sách giáo khoa về chữ Hán từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm
– Cấu tạo chữ Hán
– Cách tập viết và tính nét
113 bài học từ căn bản đến nâng cao
– Từ vựng
– Tập đọc
– Ngữ pháp
– Bài Tập
– Giải thích từ ngữ
214 bộ chữ Hán
Bảng tra từ vựng dùng trong sách
Bảng tra ngữ pháp trong sách

 

Hán Văn Giáo Khoa Thư
Hán Văn Giáo Khoa Thư

152,000 VNĐ